The 2005 Shuaijiao King

If you want to see many more Shuai jiao videos visit our category dedicated to the Shuai jiao. Or subcategories: Shuai jiao tutorialsShuai jiao matches. You might also like: Shuai jiao home pageShuai jiao wallpapers.

2005 Shuaijiao King Baiyin Batu (Inner Mongolia) vs Qian Fei (Anhui)

Wang Xuan (Tianjin) vs. Baiyin Batu (Inner Mongolia) Shuaijiao King 2005

The 2005 Shuaijiao King – Gao Yu vs Yuan Linchun